Ons bedrijf

De oprichter van BI Dashboard, onderdeel van ITcareersholland heeft door zijn eigen ervaring en werkervaringen ontdekt dat het hebben van een simpel, professioneel en resultaatgericht overzicht het ondernemerschap verbetert. 

Tijdens de Coronacrisis werd de oprichter zich ervan bewust dat kleine ondernemingen (ZZP’er, Startup exclusief Tech & MKB < 11 werknemers zonder IT-afdeling) in deze periode alle zeilen moeten bijzetten om succesvol mee te kunnen met alle veranderingen. 

Passie verbinden van Mensen en Data met elkaar

Met zijn passie om Mensen en Data met elkaar te verbinden kwam het idee om zijn kennis en ervaring te delen met andere ondernemers. Het werkt namelijk voor zijn eigen onderneming om door een professioneel overzicht van zijn bedrijfsdata betere en vooral gezondere besluiten te nemen. 

Op lange termijn is vooral het nemen van gezonde besluiten essentieel voor ons ondernemers in een snel veranderende omgeving met veel onzekerheden. 
Maar wat zijn dan ‘gezonde besluiten’ voor een ondernemer. De oprichter is zich bewust dat elke ondernemer daar anders over denkt. 

Oplossing: Met zijn passie om samen te werken met anderen is het ontdekken van een gezamenlijk inzicht om beter te kunnen sturen het ultieme doel.

Voor het Management is het daarom eerst zaak om te ‘weten’ wat de doelen zijn om te bereiken. Daarna bepaalt BI Dashboard samen met ondernemers welke inzichten RealTime nodig zijn om ‘gezonde besluiten’ te kunnen nemen.

Samen op reis

Wij zijn ons bewust dat elke samenwerking een nieuw avontuur is met prachtige uitdagingen. We streven om ondernemers zoals u te ondersteunen in dynamische tijden. 

Kernwaarden

Wij zijn Persoonlijk, Transparant & Respectvol

Missie

Wij ondersteunen ondernemers met het ontwikkelen van overzichten om in (snel) veranderende situaties betere en gezonde besluiten te kunnen nemen

Team

Ons team bestaat uit 1 BI-Consultant en uit drie externe IT-professionals

Aanvullende informatie

Verdiepende gesprekken

De afgelopen periode heeft de oprichter gesprekken gevoerd en interviews gehouden met Directeuren, Ondernemers, oud-klasgenoten & ex-collega’s om de dienstverlening verder te verbeteren. 

Binnenkort is op onze website een Blog te zien met verdiepende verhalen over specifieke onderwerpen omtrent Data en Analytics zoals Dashboards, Datavisualisaties, Power BI, Microsoft Office enzovoort

Onze kernwaarden uitgelicht

Persoonlijk
We zijn betrokken en toegankelijk. Onze communicatie loopt via meerdere kanalen.

Transparant
Het proces is duidelijk en zuiver. We communiceren op een open en eerlijke manier naar elkaar.

Respectvol
We zijn vriendelijk, beleefd en we streven naar gelijkwaardige communicatie en waardering voor elkaar.

TopBack to Top