Werken met KPI's

Een toekomst waar alle startende ondernemers werken met KPI’s

"Een KPI-Dashoard moet overzichtelijk, simpel en eenvoudig te bedienen zijn."

Argumenten voor het invoeren van een systeem met prestatie-indicatoren (KPI’s)

Elke organisatie is anders en er ontstaan regelmatig discussies over de waarde van KPI’s. Een KPI is namelijk maar 1 van de criteria om de bedrijfsprestaties te meten.
Medewerkers die alleen op basis van KPI’s worden beoordeeld verliezen soms de intrinsieke motivatie om te doen wat het beste is voor de lange termijn.
Daarbij is de effectiviteit van KPI’s mede afhankelijk van de heersende bedrijfscultuur.

Risico voor korte termijn denken

Voor organisaties is het risico dat medewerkers door KPI’s werken op basis van korte termijndoelen.
Als medewerkers worden beoordeeld op basis van behaalde KPI’s en promoties en bonussen ontvangen is dat een realistisch risico.
Een ander risico is dat medewerkers en afdelingen vooral kijken naar de individuele KPI’s en minder samenwerken met anderen binnen de organisatie vanwege verschillende belangen.

Manieren om te sturen binnen een organisatie

Er zijn tal van voorbeelden om te benoemen hoe niet om te gaan met KPI’s. Maar tegelijk is een systeem van KPI’s een manier om als Management (tijdig) te kunnen sturen. Dit is een waardevolle kracht mits het systeem efficiënt en effectief wordt ingezet.

Om een efficiënt en effectief KPI-systeem te implementeren is het essentieel om een duidelijke missie, visie en strategie te hebben.
Ik weet dat iedere ondernemer het belang inziet van een goed doordachte en doorgevoerde strategie. Het visualiseren van je strategie is daarbij een goede manier om de strategie te vertalen naar actieplannen.

Behalve realistische en haalbare doelen is het belangrijk dat er acceptatie ontstaat bij de medewerkers in de organisatie.

Een helder beeld van de gewenste situatie

Als de huidige situatie en de gewenste situatie van de organisatie helder zijn is het ontwikkelen van SMART doelen een manier om naar de gewenste situatie toe te werken.

Daarbij is het stellen van de vraag welke factoren doorslaggevend zijn voor het succes van de organisatie van belang.
Legt de organisatie de komende tijd de focus op een positieve cashflow of is winst een essentiële KPI om het succes te meten.

De doorslaggevende factoren voor een organisatie zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het type organisatie, de omvang, de branche, de bedrijfscultuur, de concurrentie, de financiële situatie, enzovoort.

Systematische ontwikkeling van KPI’s voor onze doelgroep (ZZP/Startup/MKB <10 werknemers)

Voor onze doelgroep is het ontwikkelen van KPI’s in een systemisch verband belangrijk. Daarbij is het sturen op geïsoleerde KPI’s een risico, omdat een afdeling of team daar belang bij heeft maar niet perse de gehele organisatie.

Een individuele KPI’s voor een afdeling kan bijvoorbeeld een negatief effect hebben op het totale resultaat van de organisatie.

Eerlijke en diepgaande analyse van doorslaggevende factoren voor de organisatie

In een ondernemingsplan breng je alle aspecten van de organisatie in kaart. Starters schrijven vaak eerst een ondernemingsplan. Omdat de (zakelijke) wereld om ons heen zeer snel verandert is het niet raar om eens in de zoveel tijd opnieuw het ondernemingsplan te inventariseren.

Het Business Model Canvas is een manier om een samenvatting van jouw ondernemersplan op 1 A4-tje inzichtelijk te maken. Je schrijft het plan van jouw organisatie aan de hand van 9 bouwstenen. Daarin beschrijf je de doelgroep, verkoopkanalen, kernactiviteiten, kostenstructuur, leveranciers, toegevoegde waarde, klanten, relaties, verdienmodel enzovoort.

Onderaan deze pagina vindt u een link naar de website om een Business Model Canvas template te downloaden. Zo heb je als ondernemer altijd een samenvatting van je onderneming inzichtelijk.

Met het bestaande businessmodel is het een leuke uitdaging om te ontdekken welke KPI’s kunnen bijdragen aan het succes van het businessmodel.

Daarbij kan een KPI Dashboard een waardevolle rapportage zijn om de resultaten van de opgestelde KPI’s RealTime bij te houden.

aan de slag met het Business model canvas

Maak een simpel en helder overzicht van jouw onderneming

TopBack to Top